VIDEO : Penyaluran bantuan air bersih untuk warga Kajor Kulon Bantul

Yayasan Gandung Pintar Cerdas Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih di wilayah kekeringan pedukuhan Kajor Kulon, Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul, guna membantu masyarakat setempat mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari.